Схема управління депозитним ризиком

схема управління депозитним ризиком
Статистичні методи оцінки кредитного ризику потребують наявності значного масиву даних, яких може просто не бути. Цей вид ризику виникає через непередбачені зміни як депозитної, так і кредитної процентної ставки на фінансовому ринку. Експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 1999. — 286 с.


ТЕМА 2. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ1. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства2. Принципи управління фінансовими ризиками3. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків 1. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства. Кожне таке завдання розв’язується не для кожного кредиту окремо, а загалом для процесу кредитування на певний період. Однак, якщо у втратах підприємства від відсутності попиту на продукцію, що випускається, винним цілком і повністю можна вважати саме ж підприємство, то втрати від коливання цін часто пов’язані з об’єктивними і не передбачуваними процесами в економіці країни або ряду країн. Комерційний ризик пов’язаний з можливими ускладненнями при здійсненні фінансово-господарських комерційних операцій. До нього можна віднести потенційні втрати підприємства від несумлінності контрагентів або неплатоспроможності постачальників і покупців.

Самостійне проведення операцій на ринку цінних паперів – більш привабливий спосіб для тих інвесторів, які прагнуть отримувати від розміщення капіталу доходи, що дозволяють не тільки зберегти, але й приростити вільні кошти. Згідно вимог законодавства України та загальноприйнятої світової практики, КУА не мають права гарантувати інвесторам отримання певного рівня дохідності по інвестиціям. Інструментами, які можуть бути використанні для відмивання коштів шляхом отримання готівки можуть бути таки види цінних паперів як векселі, ощадні (депозитні) сертифікати.

Похожие записи: